Шестомесечни извештај – 2023

Решење о усвајању шестомесечног извештаја

Прилог – Полугодишњи извештај о учинку програма за 2023