A fegyverekről és lőszerekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 20/15, 10/19, 20/20 és 14/22 sz.) 46. szakasza és az államigazgatásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – egyéb törvények és 47/18 sz.) 15. szakaszának 1. és 3. bekezdése alapján

A belügyminiszter

PARANCSOT AD KI

nem bejegyzett fegyverek és lőszer leadásáról

2023. május 5-i keltezésű SZK Hivatalos Közlönye 37. sz.,

  1. Az A, B és C kategóriájú fegyvertulajdonosok, akiknek nincs a hatáskörrel rendelkező hatóságtól kiállított engedélye az előírás hatálybalépésekor, térítménymentesen a Szerb Köztársaság tulajdonába adhatják fegyvereiket és lőszereiket 2023. május 8-tól 2023. június 8-ig, 7-19 óra közötti időszakban,.
  2. A 1. pontban meghatározottak esetében a fegyver tulajdonosai ellen nem folytatnak eljárást a fegyver eredetét illetően, és nem folytatnak eljárást az engedély nélküli fegyvertartásért és viselésért való felelősség megállapítása céljából.
  3. E parancs a SZK Hivatalos Közlönyében történő közzététel napját követő napon lép hatályba.

Szám: 021-1-112/23-3

Belgrádban, 2023. május 5.

                                                                                                Bratislav Gašić, s.k.

                                                                                                         miniszter