ZAKLjUČAK
O DODELjIVANjU POMOĆI MATERIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU