Predlog Komisije  o raspodeli sredstava sa obrazloženjem od 04.05.2022. godine

Rešenje opštinskog veća opštine Ada broj 020-5-45/2023-03 od 09.05.2023.
godine o raspodeli sredstava za realizaciju projekata proizvodnje medijskih
sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ada u 2023.
godini

Informacija Opštinskog veća opštine Ada za sve učesnike konkursa koji su
dobili manji iznos sredstava od traženog