Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,104/2009 és 99/2011 számok) 14, 15, i 16. szakaszai, valamint az egységes választói névjegyzékről szóló törvény alkalmazására vonatkozó utasítás (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2012 és 16/2022 számok) 10. pontja alapján, az előttünk álló, 2023. december 17-én tartandó köztársasági parlamenti választásokra való tekintettel,

Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal, kiadja a következő

 

É  R  T  E  S  Í  T  É  S  T

 

Tájékoztatjuk Ada község polgárait a következőkről:

 

  • Hogy KÖZSZEMLÉRE TÉTETIK az egységes választói névjegyzék Ada község területére vonatkozó része, mégpedig november 1-étől annak lezárásáig, azaz 2023. december 13-án 24,00 óráig.

 

  • Az egységes választói névjegyzék Ada község területére vonatkozó részébe való betekintésre, minden munkanapon 7,00 órától 14,00 óráig Ada község székhelyén, Felszabadulás tér 1., a frissítésére illetékes személynél (földszinti 29-es számú iroda – Szolgáltatóközpont) számítógépes felszerelés segítségével van lehetőség, amely a polgároknak a személyi számuk (JMBG) bevitelével lehetővé teszi, annak leellenőrzését, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, és hogy a bejegyzett adatok pontosak-e.

 

  • A nemzeti kissebbségekhez tartozó polgároknak, az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 7. szak. 2. bek. összhangban, joguk van kérelmezni vezetéknevük és nevük beírását a választói névjegyzékbe a nemzeti kissebbség helyesírása szerint is.

A kérelem mellé csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot, vagy az érvényes személyigazolványt.

 

  • A külföldön ideiglenes lakhellyel rendelkező választópolgárok, a Szerb Köztársaság diplomáciai-konzuláris képviseletein keresztül, kérelemmel fordulhatnak a szerbiai állandó lakhelyük szerinti Községi Közigazgatási Hivatalhoz a választói névjegyzékbe beírt, rájuk vonatkozó adatok ismertetése céljából. A tájékoztatást telefonon, telefaxon vagy e-mailben adjuk meg.

 

  • A polgárok legkésőbb 5 (öt) nappal a választói névjegyzék lezárásának napja előttig, ill. 2023. év 11. hónap 25. napja 24,00 óráig kérhetik Ada község Községi Közigazgatási Hivatalától, hogy a választói névjegyzékbe írják be, az elkövetkező választásokon a belföldön lévő ideiglenes lakhelyük szerint szeretnének szavazni. (választott szavazóhely)

                                                               

  • Azok a polgárok, akiknek külföldön van ideiglenes lakhelyük, legkésőbb 5 (öt) nappal a választói névjegyzék lezárásának napja előttig, ill. 2023. év 11. hónap 25. napja 24,00 óráig a diplomáciai- konzuláris képviseleten keresztül azt kérhetik, hogy a választói névjegyzékbe írják be, hogy az elkövetkező választásokon külföldön szavaznak.

A jelen pont előző bekezdésében szereplő kérvényt belföldön, az állandó lakhelye szerinti Községi Közigazgatási Hivatalnál is beadhatja.

A jelen pontban szereplő kérvényről a választó belföldi állandó lakhelye szerinti Községi Közigazgatási Hivatal dönt.

 

  • A választói névjegyzékben szereplő adatok megváltoztatásáról szóló határozatot, a névjegyzék lezárásáig a Községi Közigazgatási Hivatal, a választói névjegyzék lezárása után, azaz 2023. év december hó 1. napjától 2023. év december hó 13. napja 24,00 óráig, illetve 72 órával a választások napja előttig a Szerb Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériuma hozza meg.

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI

KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA                              FŐOSZTÁLYVEZETŐ

Szám: 013-2/2023-09

Adán, 2023.11.02.                                                             Vastag Róbert s.k.