REŠENjE
O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE
MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA
TERITORIJI OPŠTINE ADA U 2024. GODINI