Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
ADA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Helyi adó-adminisztrációs Osztály
Szám: 4-1-36/2020-08
Kelt, 2020.06.26.

Tárgy: Értesítés az Ada község területén működő jogi személyek és vállalkozók részére

Tisztelt jogi személyek és vállalkozók,

Értesítjük az Ada község területén működő jogi személyeket és vállalkozókat, hogy a közjavak használata utáni térítményről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2018. és 49/2019. szám) 138. szakaszának 1. bekezdése értelmében minden évben július 31.-éig a folyó évre vonatkozólag kötelesek
átadni a bejelentőt a környezetvédelmi térítmény megállapításához szükséges adatokról a helyi önkormányzat közbevételek megállapítására, ellenőrzésére és megfizetetésére illetékes szervének. A környezetre kiható tevékenységek meghatározásának közelebbi kritériumai A tevékenység végzés környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának mértéke alapján történő környezetre kiható tevékenységek meghatározásáról szóló Rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 86/2019. és 89/2019. szám) vannak előírva.
A bejelentést az 1-es számú nyomtatványon kell megtenni, A helyi önkormányzat illetékes szervénél átadandó környezetvédelmi térítmény megállapításához szükséges adatok bejelentőjének, illetve a helyi önkormányzat illetékes szervénél havonta átadandó áruátvétel / áruátadás havi mennyisége bejelentőjének kinézete, tartalma és átadása módjáról szóló Szabályzattal összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 93/2019. szám).
A fentiekkel összhangban kérjük Önöket, hogy minél előbb, de legkésőbb 2020. július 31.-éig adják át a környezetvédelmi bejelentőt az előírt 1-es számú nyomtatványon, mely megtalálható ezen értesítés mellékletében, hogy ez az Osztály pontos adatok alapján tudja kiadni a környezetvédelmi térítmény megállapitására vonatkozó 2020-as évi végzést.
A bejelentőt átadhatják személyesen a Községi Közigazgatás épületében, a 3-as tolóablaknál, postai úton vagy a kiskornelia@ada.org.rs e-mail címen keresztül.

Tisztelettel,
Az adó-adminisztrációs
osztály vezetője
Marija Popović

Bejelentő