SZERB KÖZTÁRSASÁG
ÉPÍTÉSZETI, KÖZLEKEDÉSI, ÉS INFRASTRUKTURÁLIS MINISZTÉRIUM

a tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 – kiig., 64/10 – AB, 24/11, 121/12, 42/13 – AB, 50/13 -AB, 98/13 – AB, 132/14, 145/14. és 83/18. számok) 50. szakaszával, a környezeti hatás stratégiai felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. és 88/10. számok) 19. szakaszával, és a területtervezés és városrendezés dokumentumai tartalmáról, valamint kidolgozásuk módjáról és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 64/15. szám) 54-67. szakaszaival összhangban,

meghirdeti az alábbiak
KÖZSZEMLÉJÉT

A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET – BOLGÁR HATÁR – MAGYAR HATÁR MAGISZTRÁLIS GÁZVEZETÉK – TERÜLETRENDEZÉSI I TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK TERVEZETE
és
JELENTÉS A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET – BOLGÁR HATÁR – MAGYAR HATÁR MAGISZTRÁLIS GÁZVEZETÉK – TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK STRATÉGIAI FELMÉRÉSÉRŐL

A külön rendeltetésű terület – Bolgár határ – magyar határ magisztrális gázvezeték – területrendezési terve módosítása és kiegészítése tervezetének (a további szövegben: a területrendezési terv tervezete) és a jelentés a külön rendeltetésű terület – Bolgár határ – magyar határ magisztrális gázvezeték – területrendezési tervének módosítása és kiegészítése környezeti hatásának stratégiai felméréséről (a további szövegben: jelentés a környezeti hatás stratégiai felméréséről) KÖZSZEMLÉJE, 2019. ÁPRILIS 12 – 2019. ÁPRILIS 26. között lesz megtartva, 15 napig tartó időszakban, minden munkanapon, Pancsova város közigazgatási hivatalának épületében és az alábbi községi közigazgatási hivatalok épületeiben: Paraćin, Ćuprija, Žabari, Zsablja, Ada, Óbecse, Zenta és Magyarkanizsa, valamint az Építészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium internetes oldalán. (http://www.mgsi.gov.rs).
A magánszemélyek és a jogi személyek észrevételeiket a területrendezési terv tervezetére, valamint a jelentésre a környezeti hatás stratégiai felméréséről írásban terjeszthetik elő a városi/ községi közigazgatási hivatalokban a közszemle ideje alatt, 2019. április 26-ával bezárólag. Az észrevételeiket a területrendezési terv tervezetére, valamint a jelentésre a környezeti hatás stratégiai felméréséről elküldheti közvetlenül is az Építészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumba, Területrendezési és Városrendezési Részleg, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrád.
A tervdokumentum NYILVÁNOS BEMUTATÓJA 2019. április 19-én, pénteken 11,00 órai kezdettel lesz megtartva, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának épületében, Vladike Platon szn, Újvidék.
A KÖZSZEMLEBIZOTTSÁG NYILVÁNOS ÜLÉSE a közszemlét követően kerül megtartásra 2019. május 6-án, hétfőn 11,00 órai kezdettel, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának épületében, Vladike Platon szn, Újvidék.
A magánszemélyek és a jogi személyek képviselői, akik a közszemle ideje alatt írásbeli észrevételt terjesztettek elő, részt vehetnek a nyilvános ülésen, és szóban megindokolhatják azt. Minden egyes beterjesztett észrevétellel kapcsolatban a tervdokumentum kidolgozója állást foglal.