Folyamatban vannak a munkálatok, amelyek Ada község területén a termőföld lecsapolására szolgáló csatornahálózat 2022. évi rendezéséről szóló terv alapján zajlanak. A kivitelező a DTD Senta vízgazdálkodási vállalat. A munkálatok megvalósításához az eszközök egy részét a Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkársághoz benyújtott sikeres pályázaton keresztül vannak biztosítva, a fennmaradó részt pedig Ada község fedezi a költségvetésből és az Adai I.-, II.- és  Moholi Helyi Közösségek helyi járulékából. A munkák lebonyolításának felügyeletét az újvidéki Vode Vojvodine vízgazdálkodási közvállalat látja el.

Ada község területén 3500 méter csatorna tisztítása és 2 csöves áteresztő cseréje valósult meg, Mohol területén pedig 4432 méter csatorna iszapmentesítése zajlik. A munkálatok a 2022-es év folyamán befejeződnek. A csatornahálózat folyamatos karbantartása továbbra is az önkormányzat és a helyi közösségek összefogásával valósul meg.