Mezőgazdasági,  Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium

ÉRTESÍTÉS

Az elengedhetetlen agrotechnikai intézkedések alkalmazása esetében,  kiváltképp az ültetvények fagyvédelme érdekében, a kijárási tilalom Ideje alatt ( 20:00- 05:00 óráig),  minden mezőgazdasági termelő (az ültetvények vagy egyéb mezőgazdasági területek tulajdonosa vagy használója)  köteles kérelmet előterjeszteni a kijárás jóváhagyására, mégpedig a Növényvédelmi Igazgatóságnak címezve az alábbi e-mail címre küldve agromere@registar-uzb.rs,  illetve a megfelelő telefonszámra jelentve a mellékelt jegyzékből, a részleg, illetve a körzet szerint, amelyre az engedélyt kéri. Az említett kérelemben szükséges feltüntetni azon személy vezetéknevét és utónevét,  személyi igazolványának számát és címét, aki a 20:00-05:00 óráig tartó időszakban közlekedni fog, továbbá a bejegyzett gazdaság számát, a helyszínt ahol az agrotechnikai intézkedéseket végrehajtsák, valamint az időpontot és a napot amikor az intézkedés végrehajtását tervezik.  Az engedély csakis a feltüntetett napon a 20:00-05:00 óra közötti időszakban lesz érvényes. Az előterjesztett kérelemre való válaszadási határidő 48 óra.

A telefonszámok jegyzéke, amelyeken keresztül a kérelem előterjeszthető:

0648818449  az alábbi körzetekre:  Dél-bácskai, Közép-bánáti,  Dél-bánáti, Észak-bánáti, Észak-bácskai,  Nyugat-bácskai és Szerémségi