Értesítjük tisztelt polgárainkat, hogy a Szerb Köztársaság Kormánya, a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása céljából, Szerbia egész területén 2020.03.17-től a közszférában bezárt minden ügyfélfogadó tolóablakot, ami Ada község önkormányzatára is vonatkozik.
Ez azt jelenti, hogy Ada község önkormányzatának ügyfélfogadó irodája sem nem fogad ügyfeleket.
A rendkívüli állapot alatt az elhunyt eltemetése céljából nem szükséges a haláleset jelentése az anyakönyvveztőknél. A temetkezés elvégezhető a haláleset tényét megállapító orvos által kiadott halotti bizonyítvány alapján. Az egészségház hivatalból, elektronikus úton juttatja el az anyakönyvvezetőnek a halotti bizonyítványt. Az anyakönyvvezető, miután az anyakönyvekbe bevezette az elhalálozás tényét, hivatalból értesíti a nyugdíjbiztosítót, az Adai Rendőrállomást, és a megfelelő példányban postázza a halotti anyakönyvi kivonatokat az elhuny hozzátartozói által megadott postai címre.

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI
HIVATAL VEZETŐJE

Vastag Róbert s. k.