Függetlenül a hétvégén érvényben levő kijárási tilalomtól, a 65 évnél idősebb személyek pénteken és vasárnap ( ahogy kedden is), a 18 óra és másnap 01 óra közötti időszakban kimehetnek fél órát sétálni, mégpedig a lakó-, illetve tartózkodási helyüktől mért 600 méter sugarú körben.
A Szerb Köztársaság Kormányának döntése nyomán az ország állampolgárai, akik a szomszédos állam területén vannak munkaviszonyban, valamint a külföldi állampolgárok, akik a Szerb Köztársaság területén vannak munkaviszonyban, rendezett munkaengedéllyel, kötelesek az államhatár átlépését bejelenteni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálatnál.
A hazai állampolgárok és a külföldi állampolgárok, akik mezőgazdasági munkálatokat végeznek és mezőgazdasági földterületet birtokolnak a szomszédos állam területén, kötelesek az államhatár átlépését bejelenteni a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumnál.

Ada Község Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére