U Popisu poljoprivrede 2023.  biće angažovano oko 3 000 popisivača

 

Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljuje se 15. avgusta 2023. godine u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja.

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima, od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine.

Uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:

–          državljanstvo Republike Srbije,

–          prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

–          najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

–          stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;

–          da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:

Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu;
Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.

Detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača mogu se naći u Proceduri za izbor popisivača.