NÉVTELENÜL KITÖLTENDŐ MAGYAR ÉS SZERBNYELVŰ KÉRDŐIVEKET HELYEZÜNK EL ADA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS INTERNET OLDALÁN (HONLAP) S KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY TÖLSÉK KI AZT S A „KÜLDÉS” FELIRATÚ GOMBRA VALÓ KATTINTÁSSAL KÜLDJÉK EL.
A KŐRDŐIVBEN MEGADOTT VÉLEMÉNYÜKKEL HOZZÁJÁRUЛNAK A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉHEZ KÖZSÉGÜNKBEN, AMELYHEZ A VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK ÁLLANDÓ ÉRTEKEZLETÉVEL ALÁIRT SZERZŐDÉS ALAPJÁN JELENTŐS SZAKMAI ÉS ANYAGI TÁMOGATÁST TUDUNK MEGVALÓSITANI.
A KÉRDŐIVEKET TÖLTSÉK KI MINÉL HAMARABB, MERT AZ INFORMATIKAI RENDSZER 2024.05.14. –IG TUDJA AZOKAT FOGADNI.

A KITÖLTÖTT ÉS ELKULDÖTT KÉRDŐIVEK ALAPJÁN EGY ARRA HIVATOTT SZEMÉLY FOG ÖSSZEGZŐ JELENTÉST KÉSZITENI.

EZEK A KÉRDŐIVEK NYOMTATÁSBAN IS MEGJELENNEK MAGYAR ÉS SZERB NYELVEN A KÖVETKEZŐ HELYSZINEKEN:
• ADA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLTATÓI KÖZPONTJÁNAK 11 ÉS 12 SALTERЈÁNÁL
• ADA KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA HELYISÉGEIBEN
• „CSEH KÁROLY” ELEMI ISKOLA, ADA, FELSZABADULÁS TÉR 19, AZ ISKOLA TITKÁRÁNÁL
• „NOVAK RADONIĆ” ELEMI ISKOLA, MOHOL, TITO MARSAL 82, AZ ISKOLA TITKÁRÁNÁL
• IDŐSEK OTTHONA, MOHOL, JNH 105, HELYI SZOCIIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK VEZETŐJÉNÉL
A KÉRDŐIVEKET KÉRJÜK MINÉL ELŐBB TÖLTSE KI ÉS ADJA ÁT A FELSOROLT INTÉZMÉNYEKBEN MEGJELÖLT SZEMÉLYNEK, MERT AZ INFORMATIKAI RENDSZER 2024.05.1.-IG TUDJA FOGADNI AZOKAT.

A KITÖLTÖTT KÉRDŐIVEK ALAPJÁN EGY ARRA HIVATOTT SZEMÉLY FOG ÖSSZEGZŐ JELENTÉST KÉSZITENI.

https://forms.office.com/e/7fKvCMCe0C