Újabb nagyértékű projektet támogat községünkben a Köztársasági Kormány, ugyanis célirányú pénzeszközök jóváhagyása által megkezdődik a kerülőút utolsó szakaszának befejezése, illetve az ehhez tartozó körfogalmi csomópont kiépítése Adán a Bakos Kálmán, Halász József és a Lenin utcák útkereszteződésénél. Az illetékes minisztérium és a községünk között létrejött megállapodás értelmében, Ada község a helyi közösségekkel közösen a föld alatti vezetékek nyomvonalból való kihelyezését és a körfogalmi csomópont közvilágítását fogja pénzelni. Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium a „Srbija Putevi” Közvállalaton keresztül finanszírozza a hiányzó közel 700 méteres útszakasz és a hozzátartozó körforgalom kiépítését. Ezzel a beruházással elkészül az Ada-Mohol közötti kerülőút, amellyel a településeken belüli közlekedést biztonságosabbá és tehermentessé fogjuk tenni. A beruházás összértéke 110 millió dinárt tesz ki. Ez a beruházás jó példája annak, hogy a Köztársasági Kormány igyekszik javítani a polgárok életfeltételeit és számunkra ez jelentős támogatást jelent, mivel az ilyen és ehhez hasonló nagy projektek csak közös erővel-támogatással valósulhatnak meg.

Ma délelőtt megtörtént a kiépítésre kerülő útszakasz nyomvonalának kijelölése, amelyet Bilicki Zoltán polgármester közösen a helyi közösségek képviselőivel meg is tekintett.