Október elején hírül adtuk, hogy aláírásra került a moholi Novak Radonić Általános Iskola épületeinek felújításáról szóló szerződés, Ada község önkormányzata és a Szerb Kormány Közberuházások igazgatásával foglalkozó hivatala között. A szerződés a munkálatok első fázisát foglalja magába, amelynek tervezett értéke 131,8 millió dinárt tesz ki, és amelyet a fent említett intézmény teljes összegben finanszíroz. Ebben a fázisban sor kerül a régi tornaterem teljeskörű rekonstrukciójára, az udvar felújítására, a multifunkcionális sportpályák kiépítésére, a parkolók kialakítására a tornaterem körül, továbbá az iskolaépületben megtörténik a központi fűtés rendszerének korszerűsítése és a fűtőtestek cseréje is.
A napokban kiírásra került a közbeszerzési eljárás, amelynek keretein belül január 10-ig van lehetőségük a kivitelező cégeknek, hogy beadják ajánlataikat. Az eljárás lefolytatását követően a munkálatok kezdete a 2020-es év elejére tehető.