Ada Község Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére 2020.03.16-án ülést tartott, amelyen megvitatta az aktuális helyzetet a koronavírusos fertőzéssel kapcsolatban és az alábbi közleményt adja ki Ada község polgárai számára.

A közlemény így hangzik:
Tisztelt polgárok!
Tekintettel arra, hogy a koronavírussal fertőzöttek száma egyre növekszik ( a hivatalos adatok szerint a megbetegedettek legnagyobb része a 65 évnél idősebb személyek) a Szerb Köztársaság Kormánya szükségállapotot hirdetett ki az állam egész területére, amely alapján helyi szinten az alábbi intézkedéseket rendeljük el:
• A 65 évnél idősebb személyek és a krónikus betegségben szenvedőknek otthonukban kell maradniuk, a megfertőződés lehetőségének csökkentése érdekében,
• az élelmiszer, gyógyszer és ivóvíz beszerzése körüli szükségletek kielégítése érdekében, azok a 65 évnél idősebb személyek, akiknek nincs közelebbi rokonsága, vagy baráti köre, akikhez fordulni tudnának, minden munkanapon 7-14 óra között felhívhatják a 024/ 852-106 telefonszám 112-es és 114-es mellékét,
• a beszerzéssel kapcsolatos segítségre szoruló személyek telefonon keresztül elmondják az elkövetkező 2-3 napra vonatkozó szükségleteiket, amelyet a beszerzés érdekében feljegyeznek és már másnap kiszállítják a megadott címre.
• Ada Község Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére határozatot hozott egy önkéntes csoport megalakításáról,  amely segíteni fogja önöket az otthontartózkodás alatt, az önök egészségének megőrzése érdekében.
Az önkéntes az igényelt árut házhoz viszi, amit a polgár a fiskális számla alapján átvételkor fizet ki. Felkérjük a polgárokat, hogy figyeljenek oda az önkéntesekre, mivel azok látható jelöléseket fognak viselni, mint az Ada Község Törzskar a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére képviselői, így nem kell, hogy ismeretlen személyeknek előre fizessenek a lehetséges csalások elkerülése érdekében. Az önök címére érkező önkéntesek igazolvánnyal fognak rendelkezni és minden elővigyázatossági intézkedést el fognak végezni az önök egészségének megőrzése érdekében.
Felkérjük a polgárokat, hogy tartsák tiszteletben azon ajánlásokat, amelyeket az előző közleményben megkaptak, amelyek az általános higiéniai intézkedések növelésére vonatkoztak. Az influenzához nagyon hasonló betegség tünetei esetén (38 Celsius foknál nagyobb láz, köhögés, légszomj) a polgároknak fel kell hívniuk telefonon a választott orvosukat vagy az ügyeletes orvost a legközelebbi egészségházban, hogy jelentsék az észlelt tüneteket és megvárni az útmutatást vagy a kiérkezést az otthoni címére.
A községi Egészségházban a  kiválasztott orvosok a következő telefonszámokon érhetők el:
◦ Adán: 024 851 272,
◦ Moholon: 024 862 022, vagy
• Mentőszolgálat telefonszámán: 194.

Szintén felkérjük a polgárokat, hogy tartsák be a mindenfajta gyülekezés elhalasztására (összejövetelek amelyek halaszthatóak, ünnepségek, esküvők és születésnapok, barátkozások és hasonlók) vonatkozó ajánlásokat. Az ajánlás a vonatkozik a vallási szertartásokra is, valamint a temetésekre, amelyeket szűkebb családi körben ajánlott megtartani. A jelen feltételekben tilos a sportversenyek szervezése és a szervezett sportolás.
Tanácsoljuk polgárainak, hogy a külföldről érkező közeli hozzátartozóikat értesítsék az elszigetelődési intézkedésről, amely 28 nap, amennyiben Olaszországból és Spanyolországból, 14 nap ha egyéb országból érkeztek. A rendelkezés betartásának elmulasztása büntetést von maga után, amely három évig terjedő szabadságvesztés. A Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma közvetlen telefonszámot biztosított: 064 89 45 235 a fertőzött területekről visszatérők számára, ahol minden szükséges információt beszerezhetnek. A községünkben visszatérők kötelesek jelentkezni a Nagykikindai Közegészségügyi Intézetnél a 062/88-33-877 telefonszámon 8-22 óra között. Szintén felkérjük önöket, hogy a külföldön tartózkodó rokonaiknak és barátaiknak tanácsolják hogy maradjanak a tartózkodási helyükön, mivel érkezéskor kötelezően végre kell hajtaniuk a 14-28 napos elszigetelődési intézkedést.
Ada Község Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére minden erőfeszítést megtesz, hogy helyi szinten biztosítson elegendő OXYLOR fertőtlenítőszert. A szer ingyen lesz osztva az intézményeknek, háztartásoknak és a gazdaságnak a község területén. A Törzskar részéről történő könnyebb ellátás érdekében kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon a tiszta műanyag (vizes) flakonok összegyűjtése akcióhoz. A flakonok összegyűjtésére meghatározott gyűjtőpontok, minden munkanapon 5,30 -17,30 óra között, az alábbiak:

Mohol központja, valamint az alábbi utcák kereszteződése:
1. Invalid és JNH (Liboda autóbuszmegálló)
2. Svetozar Miletić és Marshall Tito (a Szövetkezeti otthon előtt)
3. Svetozar Miletić és Đuro Đaković (Sentapromet előtt)
4. Đuro Daničić és Svetozar Marković, és
5. JNH és Masarik (Orlovacsa előtt)

Adán:
1. Halász József utca (Stefan shop üzlettel szemben)
2. Szőlőskert és Đuro Đaković utcák kereszteződése
3. Parkoló a Trgopromet üzletnél (Lenin és Svetozar Marković utcák kereszteződése)
4. Parkoló a Gomex üzletnél
5. Parkoló a katolikus templomnál
6. Moša Pijade és Kossuth Lajos utcák kereszteződése
7. Becsei út és Nenad Dudvarski utcák kereszteződése.

Törökfalu, Völgypart és Valkaisor települések központja.
Értesítjük a polgárokat, hogy holnap 2020. március 17-étől megindul a távoktatásos oktatási- nevelési munka, mégpedig oktatási tartalmakkal az RTS 3 TV csatornán az általános iskolás tanulók számára, valamint az RTS Planeta TV csatornán a középiskolás tanulók számára. Közelebbi információ az oktatási-nevelési munkával kapcsolatban a községbeli oktatással foglalkozó intézményektől kapható.
A gazdaságban folyó munkával kapcsolatban a Törzskarnak nincs konkrét utasítása, mivel nem rendelkezik elegendő információval a Köztársasági Kormány részéről. A Törzskar figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és szükség esetén megteszi a hatásköréből adódó összes intézkedést.
Felkérjük a segítőkész polgárokat, akik önkéntes munkát vállalnának, hogy jelentkezzenek a 024/852-106  telefonszám 332-es mellékén.

Bilicki Zoltán
Ada Község Törzskara
a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére elnöke