Közlemény- vízellátás

Tisztelt polgárok!

Szükségét éreztük, hogy információval valamint tényekkel szolgáljunk önöknek a vízellátás jelenlegi helyzetéről és az ivóvíz minőségéről Ada község területén.
Ada községben a nyilvános vízellátás a múlt század 90-es évei elején kezdte meg működését. A központi vízellátó-rendszer kialakításának szükségességét a mikró-vízvezetékek működésével kapcsolatos gyakori problémák okozták ( a kinyerhető víz statikus szintjének csökkenése, az infrastruktúra elöregedése, az egészségügyi védelmi zóna biztosításának lehetetlensége, a kutak eliszaposodása stb.).
Ada község önkormányzata és a Standard Közművesítési Közvállalat folyamatosan beruház a nyilvános vízhálózatba, azzal a céllal, hogy folyamatosan javítsa a lakosság vízellátását. Kutak lettek fúrva az úgynevezett „Új víznyerő” forráshelyen, Ada és Mohol települések között, amelyek közül a harmadik kút 2015-ben került kiaknázása. Ekkor szűnt meg a segédkutak használata Ada és Mohol településeken, amelyek nem feleltek meg az egészségügyi védelmi zóna követelményeinek. Új rendszer lett üzembe helyezve az ivóvíz fertőtlenítésére, amely vegyes fertőtlenítőszer alapon működik (OXIHLOROGEN). Továbbá kiépült a kutak automatizálási és távvezérlési rendszere is. Az elmúlt pár évben folyamatosan végezzük a vízellátó-hálózat elöregedett csővezetékeinek cseréjét. Szintén új kutak lettek üzembe üzembe helyezve Törökfalu, Völgypart és Valkaisor településeken.

Az idei évben kidolgozásra került a transzformátorok cseréjére vonatkozó projekt az „Új víznyerő” forráshelyén, áramfejlesztők beépítésére és a kutak elektromos vezetékeinek felújítására, ami javítani fogja a vízellátás biztonságát, valamint a másodlagos vízvezeték hálózat részeinek rekonstrukciójára, amivel csökkenni fog a veszteség és pozitív hatással lesz a víz minőségére. Ezen projektek megvalósítása a közeljövőben esedékes.

Az említett beruházások tervezése összhangban van a vízellátás koncepciójával, amely vízgyár építését látja elő. A vízgyár kiépítése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy az ivóvíz kielégítse a határértékeket az ivóvíz egészségügyi megfeleléséről szóló szabályzatból (JSZK Hivatalos Lapja , 42/98, 44/99, /19. számok), amely előírja a megengedett határértékeket az ivóvíz mikrobiológiai, fizikai, fizikai-vegyi, vegyi és radiológiai jellemzőinél.

A mikrobiológiai elemzések alapján a víz egészségügyileg kielégítő, azonban a vegyi elemzés alapján egyes paraméterek meghaladják a szabályzattal előírt maximálisan megengedett koncentrációt. Ezek a paraméterek: szín, elektromos vezetőképesség, oxidálhatóság, arzén, egyes esetekben ammónia és vas. A víz vegyi összetételét a forrás vízellátó rétegének geológiai adottságai határozzák meg, ezért kiépített vízgyár nélkül nem lehetséges kielégíteni a szabályzattal előírt határértékeket.

Hangsúlyozzuk, hogy a vajdasági hidrogeológiai körülmények olyanok, hogy a községek mintegy 85%-ában az ivóvíz minősége nem felel meg a szabályzatnak. Azonban összehasonlítva a mi szabályzatunkkal előírt maximálisan megengedett koncentrációs értékeket az Európai Unió rendeletével, megállapítható, hogy sok paraméternél a mi szabályzatunk szigorúbb értékeket határoz meg. Így a fizikai-vegyi elemek közül egyedül az arzén jelent bizonyos kockázatot. A víz vegyi összetétele nem változott, mivel a forrás víznyerő rétege viszonylag jól védett a felszíni szennyezés hatásától, tehát a községben hasonló ásványi összetételű vizet fogyasztanak már évtizedek óta. A szabályzatok és a maximálisan megengedett koncentrációk változnak. Például az Egészségügyi Világszervezet 1958-ban az arzén határértékére 0,2mg/l-t ajánlott, ezt 1963-ban 0,05mg/l-re változtatta, majd 1993-ban pedig 0,01mg/l-re. Ez az ajánlás jelenik meg a Szerb Köztársaság szabályzataiban is.

Ada község önkormányzata és a Standard Közművesítési Közvállalat már évek óta dolgozik az arzénnal kapcsolatos probléma megoldásának felkutatásán is: 2016-ban JAR tesztelésre került sor, a tavalyi évben pedig az „Új víznyerő” forrás vizének kezdeti kísérletezésre. Ezek a tesztelések a legmegfelelőbb víztisztító technológia megtalálására szolgálnak. Folyamatban van a projekt kidolgozása és ezzel párhuzamosan a pénzelési forrás meghatározása a vízgyár kiépítéséhez, azonban a beruházás nagyságrendje (amely az egyik legnagyobb lesz Ada községben), és a víztisztítási technológia összetettsége miatt, ennek megvalósításához időre van szükség. A létesítmény, vagyis a vízgyár üzembe helyezése reálisan nem várható 2020 vége előtt.

A vízellátó-rendszer víz minőségét rendszeresen nyomon követik, összhangban a szabályzattal: havonta kétszer vesznek hat vízmintát (forrás és további pontok a vízvezeték hálózaton), Adán és Moholon, valamint 3-3 mintát Törökfalu, Völgypart és Valkaisor településeken. Éves szinten a minták kevesebb mint 5%-a nem felel meg mikrobiológiai szempontból, ezek helyi jellegű jelenségek. Ami azt jelenti, hogy amennyiben egy minta nem felel meg egy mintavételi ciklusban az nem jelenti, hogy a víz az egész községben nem megfelelő, hanem a mintavétel helyszínén alakult ki a szabálytalanság, amelyet az esetek 99%-ában a vízcsap nem megfelelő higiéniája vagy a csövekben álló víz okoz. Sok évre visszamenőleg a vízellátó-rendszer forrásánál, a fertőtlenítést követően nem volt mikrobiológiailag nem megfelelő víz, amely valódi veszélyt jelentene a lakosság egészségére.

Az ivóvíz minőségének elemzését a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet végzi, amely az eredményeket továbbítja a nyilvános vízellátási létesítmények felügyeletért felelős más intézményeknek: egészségügyi felügyelőség, „Dr Milan Jovanović Batut” Szerbia Közegészségügyi Intézete stb. Az eredmények elemzését követően, az illetékes szerv döntést hozhat a víz ivóvízként való használatának betiltásáról és utasíthatja a községet, illetve a vízellátó-rendszer üzemeltetőjét, a mi esetünkben a Standard Közművesítés Közvállalatot, hogy értesítse a polgárokat a tilalomról. Eddig nem érkezett utasítás a víz ivóvízként való használatának betiltására, azon vízvezetékekre, amelyeket a Standard KKV üzemeltet.

A víz minőségre vonatkozó információkat a község minden polgára személyesen átveheti a Standard KKV szakszolgálatától, a vállalat felelős személyeivel való időpont egyeztetést követően.

Végezetül elnézésüket kérjük, hogy ezt a közleményt a vártnál később tettük közzé, azonban tudatában vagyunk mennyire komoly ez a téma, és biztosak lehetnek abban, hogy amennyiben a község tiltást kap az ivóvíz használatára, időben értesíteni fogjuk a község polgárait.

Ugyanúgy tudniuk kell, hogy függetlenül attól, hogy fennáll-e a tilalom lehetősége, Ada község intenzíven dolgozik egy vízgyár kiépítésén.
Tisztelettel
Bilicki Zoltán
Ada község polgármestere