MÁRCIUS 1., A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJA

Március 1-jét,  mint a Polgári Védelmi Világnapjának megünneplését 1990-ben határozta meg a Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet (ICDO) közgyűlése.

A Szerb Köztársaságban egyre nagyobb jelentőséget kap a polgári védelem, amelynek megerősítése érdekében intenzív munka folyik. A rendkívüli helyzetek gyakori előfordulása miatt az állam felismeri a polgári védelem fontosságát és szerepét a kihívásokra és veszélyekre adott időben történő és hatékony válaszadás megteremtésében. A polgári védelem akkor lép működésbe, ha természeti katasztrófa vagy olyan mértékű és intenzitású műszaki-technológiai baleset okozta veszélyhelyzet áll elő, amelynek bekövetkezése vagy következményei az illetékes hatóságok és szolgálatok rendszeres intézkedésével nem előzhetőek meg, illetve nem háríthatók el, illetve azok mérséklésére, megszüntetésére. további erők és erőforrások bevonására van szükség.

A Szerb Köztársaság területén eddig 111 különleges polgári védelmi egység alakult, mintegy 2900 taggal a:

– tüzek oltására,

– elsősegélynyújtásra és ellátásra,

– romokból való mentésre és ártalmatlanításra,

– vízen és víz alatt történő mentésre,

– RHB védelemre.

Balesetek és katasztrófák bárhol és bármikor megtörténhetnek. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy világszerte növekszik a katasztrófák száma, növekszik az emberáldozatok és az általuk okozott anyagi kár mértéke. A polgári védelem, valamint a Szerb Köztársaság teljes védelmi és mentési rendszere előtt a rendkívüli helyzetek által előidézett új kihívások, kockázatok és veszélyek állnak, amelyekre a jövőben megfelelően reagálnia kell. Ehhez szükség van a meglévő struktúra reformjára és új, működőképesebb polgári védelmi struktúrák kialakítására.

 

Ada Község Törzskarának a Vészhelyzetek Kezelésére parancsnoka gratulál Önöknek

Március 1. – A POLGÁRVÉDELEM VILÁGNAPJA alkalmából.