A közbeszerzési eljárást követően ma délelőtt sor került az adai Cseh Károly Általános Iskola baraparti iskolaépület felújításának kivitelezésére vonatkozó szerződésaláírásra az iskolaigazgató és a kivitelező cég képviselője között. A munkálatok várhatón 7-10 napon belül meg is kezdődnek. A kivitelezővel folytatott megbeszélés során sikerült megegyezni arról, hogy a munkálatok ideje alatt tovább folytatódhat a tanítás az épületben a délelőtti váltásban. A pontos órarendről az iskola időben tájékoztatni fogja az itt tanuló diákokat és szüleiket. A beruházás értéke 22 millió dinárt tesz ki, amelyet a Tartományi Kormány a  költségvetési tartalékból hagyott jóvá múlt év októberében. A munkálatok  magukba foglalják a teljes tetőfedő és szerkezetének rekonstrukcióját, az öltözők szanálását, valamint a tornaterem megvilágításának felújítását.