NYILVÁNOS FELHÍVÁS

SZÁMLÁLÓBIZTOS JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

Jelentkezés július 22-étől (7 órától) augusztus 5-éig (20 óráig)

 

A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást intéz minden érdekelt polgárhoz, hogy jelentkezzen közreműködésre számlálóbiztosnak a 2022. évi Nép-, háztartás és lakásszámlálásban (a továbbiakban: népszámlálás), mely 2022. október 1-jétől 31-éig kerül lebonyolításra.

Az érdekelt polgárok kizárólag a Köztársasági Statisztikai Intézet stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs honlapján az elektronikus bejelentőlap kitöltésével jelentkezhetnek.

A számlálóbiztos feladatai

A számlálóbiztosok a népszámlálás kezdete előtt kötelesek ötnapos képzésen részt venni, elsajátítani az adatgyűjtési alkalmazásokon való összeírás és munka metodológiáját, és az instruktorral bejárni a terepet. Az október 1-jétől 31-éig terjedő időszakban kötelesek a számukra kijelölt területen valamennyi számlálandó egységet (lakás, háztartás és személy) az elektronikus kérdőívekbe való adatbevitellel laptop használatával összeírni.

A számlálóbiztosok alkalmazásának ideje

  1. szeptember 23-ától október 31-éig tart.

Megjegyzés: az összeírás előtti terepbejárás idején és a népszámlálásnak a terepen történő lefolytatása alatt a munkaidő beosztása a Tevékenységi tervvel összhangban történik és magában foglalhatja a hétvégi munkát is.

A jelöltnek az alábbi általános feltételeknek kell eleget tennie:

  • a Szerb Köztársaság állampolgára;
  • lakhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van a Szerb Köztársaság területén;
  • a bejelentő ív kitöltése idején legalább 18. életévét betöltötte;
  • legalább hároméves középiskolát végzett;
  • büntetlen előéletű, nem indult ellene vizsgálat és nem folyik ellene bűnügyi eljárás.

Külön feltételek, melyeket a jelöltnek teljesítenie kell:

  • számítógépes munka ismerete (MS Office, internet) – a jelöltet tesztelni fogják;
  • internetes hozzáférése van alkalmazásának időszakában.

A kiválasztott jelöltekkel:

  • Szerződést kötünk ideiglenes és alkalmi munkáról (munkanélküliek, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, öregségi nyugdíjélvezők) vagy
  • Szerződést kötünk a kiegészítő munkáról (másik munkavállalónál teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek).

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az Intézet nem felelős az alkalmazott személy jogainak esetleges elvesztése miatt, amely munkajogi státusuk és a munkatérítés megvalósításának megváltozása miatt következhet be (pl. családi nyugdíj, munkanélküliségi térítés folyósításának felfüggesztése stb.).

A dokumentumok benyújtására és tesztelésre behívott jelöltek rangsorolását 2022. augusztus 10-én tesszük közzé az Intézet honlapjain (stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs).