Opštinsko veće opštine Ada obaveštava javnost da je pod brojem: 020-5-49/2022-03 dana 08.04.2022. godine donela Zaključak o pristupanju izrade nacrta Programa unapređenja socijalne zaštite za period 2022 – 2027 godine.

Prilog: Zaključak Opštinskog veća opštine Ada broj: 020-5-49/2022-03 od 08.04.2022. godine