Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda otpočeo je pozivanje pojedinačnim pozivom vojnih obveznika koji se nisu odazvali opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju u 2022. godini.

Uvođenje po pojedinačnom pozivu vršiće se u vremenu od 09.05.2022 do 13.05.2022. godine.
Opština Kikinda…….09.05. do 13.05. 2022. god. u vremenu od 9-14 časova.
Opština Ada………………..10.05.2022. god. u vremenu od 9-13 časova.
Opštini Kanjiža………10.05.2022. god. u vremenu od 8-13 časova.
Opštini Novi Kneževac…11.05. do 13.05.2022. god. u vremenu od 8-13 časova.
Opštini Senta……………………………….11.05. do 13.05.2022. god. u vremenu od 8-13 časova.
Opštini Čoka………………10.05.2022. god. u vremenu od 9-13 časova.

U naznačeno vreme i na navedeno mesto mogu se javiti i vojni obveznici koji se nisu odazvali opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju, a iz bilo kojih razloga nisu primili pojedinačni poziv.

Neodazivanje pozivu povlači zakonsku odgovornost u skladu sa članom 126. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar za lokalnu samoupravu
Kikinda