Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai valamint egyetemi hallgatókat, hogy Ada község támogatást odaítélő bizottsága 2021.05.28-án pályázatot írt ki a községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. 

Kérjük az érdekelteket, hogy a község honlapján (www.ada.org.rs), valamint a hirdetőtáblán figyeljék a kiírást és jelentkezzenek a pályázatra. 

A pályázat átadásának határideje 2021.06.15. 

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:  

Ada Község Közigazgatási Hivatala, Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a 29. számú irodába, vagy postán keresztül. A borítékon fel kell tüntetni: Tehetséges tanulók és hallgatók pályázata”.  

Kontakt-telefonszám: 024/852-106, 129-еs mellék.