Pályázati kiírás

Ada község önkormányzata pályázatot írt ki az aktív foglalkoztatáspolitika végrehajtásának finanszírozására, Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságokban való gyakorlati ismeret szerzési programokban való részvételre (átképzés/továbbképzés), amely az adai Műszaki Iskola programja szerint valósul meg.
Értesítjük az érdekelteket, hogy a pályázat teljes szövege és feltételei megtalálhatóak Ada község honlapján (www.ada.org.rs) a Pályázatok menüpont alatt.
A pályázatot az alábbi címre lehet eljuttatni: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel „Pályázat az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek végrehajtására, illetve a képzések finanszírozásában való részvételre a munkáltató kérelmére az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságokban”.
A pályázat a közzététel napjától számított 45. napon zárul.
Az eszközök elosztásáról szóló határozat megtalálható lesz a www.ada.org.rs honlapon és elektronikus úton kézbesítik a pályázat résztvevőinek.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 134-es mellékén. Kontakt személy: Branislav Halgašev.