Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Ada község támogatást odaítélő bizottsága ma kiírta a pályázatokat a községbeli tehetséges és az anyagilag
hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére.

A pályázati kiírások megtalálhatók Ada község honlapján, a http://www1.ada.org.rs/hu/category/palyazatok/ címen, illetve a hirdetőtáblán.
A pályázatok átadásának határideje 2020.06.15.
A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:
Ada Község Közigazgatási Hivatala, Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a 29. számú irodába, vagy postán keresztül. A
borítékon fel kell tüntetni: “Tehetséges tanulók és hallgatók pályázata” vagy ”Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata”.
Kontakt-telefonszám: 024/852-106, 129-еs mellék.