Ma délelőtt Bilicki Zoltán Ada község polgármestere Újvidéken aláírta azt a szerződést, amelynek értelmében a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság támogatásával Ada község határában megvalósul a mezőgazdasági földterületek lecsapolását szolgáló vízelvezető árkok rendszerének rendbetétele. Ada területén 3500 méter vízelvezető árok és 2 csöves áteresztő, Moholon pedig 4432 méter vízelvezető árok kerül kitisztításra. A beruházás össz értéke 7,4 millió dinárt tesz ki, melynek felét a tartományi titkárság pénzeli, a másik felét illetve az áfa összegét pedig a községi költségvetésből fedezik. A munkálatokat a 2022-es évben fogják elvégezni. A csatorna rendszer folyamatos karbantartásával továbbra is lehetővé válik a rendeltetésszerű használata.