Támogatás a községbeli vállalkozók és vállalatok számára

Ada község önkormányzata az idei évben több ízben is pályázatok útján igyekezett támogatást nyújtani a községbeli vállalkozók és vállalatok részére. A támogatások több ipari ágazatra is kiterjedtek, de természetesen az egyéni vállalkozások számára is volt lehetőség pályázni. A támogatások keretein belül lehetőség volt vissza nem térítendő pénzeszközökhöz jutni a duális képzésben és átképzésben résztvevő cégek számára, a kiállításokon való részvételhez, nyersanyag és fogyóeszközök vásárlására,valamint eszközbeszerzésre is. Négy körben 88 sikeresen pályázó cég részesült támogatásban. A jövő évi költségvetésében is elő lesz látva egy bizonyos keretösszeg ilyen jellegű támogatások kiosztására. Községünkben fontos szerepük van a már működő és alakuló cégeknek és az önkormányzat, a lehetőségeivel összhangban, íly módon kíván a jövőben is támogatást nyújtani számukra.