A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és Ada község önkormányzatának támogatásával megkezdődött a vízvezeték-hálózat helyreállítása, amely magába foglalja a meglévő, de rossz állapotban lévő csövek cseréjét Mohol területén. A beruházást közösen a  fent említett titkárság és Ada község önkormányzata  társfinanszírozza. A munkálatok elsődleges célja a mikrokutak kiiktatása, a meglévő hálózat rekonstrukciója és a városi vízvezetékre való rácsatlakoztatás. Az adai „Standard” KKV által elvégzett felmérés alapján bizonyos utcák és utcarészek prioritást élveznek, ahol elengedhetetlen volt a munkálatok megkezdése  (a  Petőfi Sándor -, Partizán -, Urbán József -, Đuro Daničić -, Vukašin Stokić -, Ifjúság -, Testériség-egység utcákban). A munkálatok során összesen 3520 méter hosszúságban fog megtörténni a csere illetve helyreállítás, valamint korszerű utcai tűzcsapok kialakítására is sor kerül, amely nagyban hozzájárul majd a tűzoltók hatékonyabb munkájához is.