Zöld felületek karbantartása községünk területén

Ada község képviselő testületének tegnap megtartott 33. ülésén elfogadták azt a határozat módosítási javaslatot, amely a közterületek karbantartására vonatkozik. Gyakran szembesülhetünk azzal a problémával, hogy a lakóházak és épületek környéke el van hanyagolva, amely alatt nem csak a magas fű, hanem a gazzal benőtt területek értendők. E miatt szükség volt a határozat bővítésére, amellyel a jövőben mindez szabályozható lehet.
Az önkormányzat célja ezzel, hogy szabályozza elsősorban az intézmények, közintézmények feladatait, amelyek a karbantartásra vonatkoznak, beleértve a polgárok közvetlen lakókörnyezetének rendbetételét is.
A programban a következő utcák szerepelnek:
Adán:
Lenin utca, Titó Marsall utca, Dositej Obradovć utca, Moša Pijade utca, Dósa András utca, Bakos Kálmán utca páros házszámú oldala a Lenin utcától a Zentai útig, Zentai út szakasza az adai Nagy útig, Halász József utca, Đura Đaković utca, Proletár utca, Vuk Karadžić utca Lenin utcától a Vajdasági Brigádok utcáig terjedő szakasza, Savo Kovačević utca, Zmaj Jovin utca, Moholi út, November 29.utca körforgalomig terjedő szakasza, Sterbik Péter utca, Dimitrije Tucović utca katolikus templom felőli szakasza, Ada központjában elhelyezkedő parkok és zöld övezetek, bekötő utak az adai hídnál, Ipari út és Ada bejáratánál az út jobb és bal oldalán elhelyezkedő zöld sziget.
Moholon:
JNH. utca, Titó Marsall utca, Október 8 utca és a Tisza partra vezető szakasza, Urbán József utca, Ivo Lola Ribar utca , Péterrévei út, Svetozar Miletića utca, Adai út és az Ivan Milutinović utca Temető utcáig nyúló szakasza, Novak Radonic utca piac felőli része, a Tisza parti töltés mentén elhelyezkedő zöld övezetek.
Törökfalun a Petőfi Sándor utca, Topolyai út Kossuth Lajos utcától a Kavillóra vezető útig, Moholi Nagy út Völgyparton keresztül vezető szakasza, a Titó Marsall utca Völgyparton és Valkai soron keresztül vezető szakasza.
A szabályzás előlátja a rendszeres fű vágást (a fű magassága nem haladhatja meg a 0,2 métert), a takarítást és a szemét eltávolítást. A munkálatok elvégzését az e célra kinevezett felügyelő heti rendszerességgel fogja ellenőrizni a programba meghatározott utcák mentén. Abban az esetben, amennyiben nem követik a határozatban előírtakat, a „Standard” KKV el fogja végezni a karbantartást, amelynek költségeit a címen bejegyzett fizikai illetve jogi személy kell, hogy fedezze a szabálysértésért járó pénzbüntetéssel együtt. A pénzbüntetés alól kivételek azon személyek akiknek egészségi állapotuk nem engedi, illetve nyugdíjasok és nem tudják karbantartani a tulajdonukban lévő ingatlanok környékét, a felügyelő elrendelheti a rendbetételt, a közvállalat pedig elvégzi a szolgáltatást, amelyet megfizettet. Amennyiben egy adott utca illetve utca szakasz nem szerepel az előlátott programban, de az ott lakók több mint 50%-a igényli a csatlakozást, abban az esetben a megbízott felügyelőnél kérelmezhetik azt. Még egyszer ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy az önkormányzat célja nem a lakosság megrovása, hanem, hogy a közintézményekhez tartozó rendezett területek és zöld felületek példaként szolgáljanak és közvetlen környezetünk, amelyben élünk rendezett és szép legyen.