Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és a szabályzat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök odaítélésének feltételeiről fiatal házaspárok és élettársi közösségben élő párok számára Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2019. évben (Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2019. szám) 11. szakaszának 2. pontja alapján, Ada Község Községi Tanácsa a 2019.08.08-án tartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL FIATAL HÁZASPÁROK ÉS ÉLETTÁRSI KÖZÖSSÉGBEN ÉLŐ PÁROK SZÁMÁRA ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHÁZ, VAGY LAKÁS VÁSÁRLÁSÁRA A 2019. ÉVBEN

I Ada Község Községi Tanácsa odaítéli az eszközöket a pályázat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök odaítélésére fiatal házaspárok és élettársi közösségben élő párok számára Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2019. évben nyomán, amely Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2019. számában, 2019.07.03-én jelent meg , az alábbi ranglista szerint:

 1. Urbán Attila és Tímea – 833.000,00 dinár

 2. Milinov Jovan és Violeta – 833.000,00 dinár

 3. Кaranović Marinko és Nadina Subotički – 833.000,00 dinár

 4. Mikus Zoltán és Pelivanović Vanja – 833.000,00 dinár

 5. Bislimović Dejan és Ljiljana – 833.000,00 dinár

 6. Кašai Danijel és Evelin – 833.000,00 dinár

 7. Udovički Doroteja és Damjan – 833.000,00 dinár

 8. Bóka Кároly és Lévai Aurélia – 833.000,00 dinár

 9. Györe Attila és Szuzanna – 833.000,00 dinár

 10. Ürményi Róbert és Réka – 833.000,00 dinár

 11. Ludman Saša és Pintér Teodora – 833.000,00 dinár

 12. Brankov Predrag és Vrbaški Nina – 833.000,00 dinár.

II Az eszközök használói kötelesek a jelen határozat meghozatala napjától számított 8 napos határidőben szerződést kötni Ada községgel a kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozásáról.

III A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és megjelenik a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtáblán,  Ada Község Hivatalos Lapjában és Ada község internet oldalán..

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

Községi Tanács

Szám: 020-6- 123/2019-03 Bilicki Zoltán s.k.

Kelt: 2019.08.08. A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE