A 020-6-132/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Mezőgazdasági Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, mint a Hazai és a Nemzetközi Kiállítások résztvevői Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, MINT A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK RÉSZTVEVŐI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban az eljárás elindításáról a pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására előirányzott eszközök összege 240.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
1. A pályázatra azok a gazdasági társaságok és  vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada község területén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• bizonylat a befizetett részvételi díjról és
• nem kaptak eszközöket a 2019. évben, az Ada község által kiírt pályázatokon.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.09.12.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat
lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
• bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• Bizonylat a befizetett részvételi díjról.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás
tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására“.

A határidőn-túl
beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval
szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat
szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás
munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén.
Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-135/2019-03
Keltezés:2019.09.05.

Zaj Szabó Titanilla s.k.

ELNÖK