A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül (szám: 020-6-69/2021-03, keltezés: 2021.06.18.) 2. 6. és 7. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Működési Költségek, valamint a Nyersanyag és a Felszerelés Beszerzésének Költségei Visszatérítésén Keresztül és az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Kezdő Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Pénzügyi Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2021.06.21-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, VALAMINT A NYERSANYAG ÉS A FELSZERELÉS BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL
ÉS AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ KEZDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítése a község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára,és az Ada községben székhellyel rendelkező kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók pénzügyi támogatása, a gazdaság, illetve a helyi gazdaságfejlesztés támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II.             PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban a pályázat kiírásáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül és az Ada községben székhellyel rendelkező kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók pénzügyi támogatására előirányzott eszközök összege 3.000.000,00 dinár.
A maximális összeg, amelyre a pályázók – gazdasági társaságok és vállalkozók pályázhatnak – 1.200.000,00 dinár, a maximális összeg, amelyre pedig a pályázók – kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók pályázhatnak – 350.000.00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, akik:
székhelye Ada község területén található;
nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
– költségei, amelyeket visszatérítenek, a 2020.01.01. és a pályázat kiírásának napja közötti időszakban keletkeztek;
a 2020. és 2021. évben nem kaptak eszközöket az Ada község részéről kiírt pályázatokon,
rendelkeznek kivonattal az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetése a pályázat kiírásának pillanatáig, kivéve az Ada községben székhellyel rendelkező kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók.
– kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók, amelyek a Gazdaság Nyilvántartási Ügynökségnél 2021-ben lettek bejegyezve.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2021.06.28.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció:
– bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
– bizonylat, hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdte meg a felszámolási eljárását;
– bizonyíték, hogy a költségek, amelyeket visszatérítenek, a 2020.01.01. és a pályázat kiírásának napja közötti időszakban keletkeztek;
– kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla/előszámla kifizetésének végrehajtása a pályázat kiírásának pillanatáig, azokra a rendeltetésekre, amelyekre az eszközöket a jelen táblázat nyomán visszatérítik, kivéve az Ada községben székhellyel rendelkező kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók.
az Ada községben székhellyel rendelkező kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók esetében bizonylat a Gazdaság Nyilvántartási Ügynökségnél történő bejegyzésről, amely bizonyítja, hogy a bejegyzés 2021-ben történt.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázatra jelentkezést az előírt űrlapon, amely a pályázat mellékletében található, az alábbi címre kell küldeni: Ada község, Felszabadulástér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel: „Pályázat az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül és az Ada községben székhellyel rendelkező kezdő gazdasági társaságok és vállalkozók pénzügyi támogatására“.

A hiányos és a késve érkező jelentkezések nem lesznek figyelembe véve.

A pályázat szerint visszatérítésre előlátott eszközöket a teljes és kellő időben beterjesztett pályázatok beterjesztőinek lesznek odaítélve, a pályázatok beérkezésének időrendjébe, a rendeltetésre szánt eszközkeret kimerítéséig.

A pályázati eszközök felosztásáról szólóhatározat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz
kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket
osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 213-as mellékén. Kontakt személy: Nacsa István.

Melléklet: pályázati űrlap

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-70/2021-03 Zaj Szabó Titanilla s.k.
Kelt: 2021.06.21. ELNÖK

ŰRLAP