A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése  alapján,  

A Pályázati bizottság 2021.04.15é 

 

P Á LY Á Z A T O T
ír ki
AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE 

 

I.

 

A pályázattal a segélyt a 2020/2021 iskolaévre ítélik oda. 

II.

 

 1. A segélyreközépiskolai tanulók jogosultak 

Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek: 

 • a középiskola rendes tanulója, 
 • lakóhelye Ada község területén van, 
 • nem ismétli az évet valamint 
 • anyagilag hátrányos helyzetű családban él. 

 

 1. Asegélythallgatóknak ítélik oda         

Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek: 

 • az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója, 
 • lakóhelye Ada község területén van, 
 • nem ismétli az évet, 
 • tanulmányai az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak valamint 
 • anyagilag hátrányos helyzetű családban él.. 

 

A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:  

 1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi) 
 1. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeirevalamint az oktatás költségeire, 
 1. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv bizonylata, útlevél, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai), 
 1. – középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó tanévben járnak először írták be, 

  – hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása illetve más megfelelő dokumentum, melyből megállapítható, hogy rendes hallgató, valamint hogy a folyó tanévben beírt évet először hallgatja, 

 1. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat, 
 1. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó jövedelméről.  

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat bizonylatát vagy a betegkönyv fénymásolatát (kivonatát)), 

 1.          еlvált szülők esetében: ítélet mellyel a bíróság megállapította a gyermektartás öszegét 

 

 

III. 

 

A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda: 

– a család egy főre eső jövedelme, 

– oktatással kapcsolatos költségek, 

– a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények. 

 

 IV.

 

A pályázatok átadásának határideje 2021.05.04. 

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni 

Ada Község Közigazgatási Hivatala 

Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály 

Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg 

– 29-es számú iroda –  

24430 Ada 

Felszabadulás tér 1. 

A borítékon feltüntetendőTanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata. 

Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék 

 

 

V.

 

A Bizottság a segély odaítélésére előlátott mércék alapján megállapítja a pályázók rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.
 

 

VI.

 

 A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. 

  

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada község 

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 

A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság 

Szám: 020-6-36/2021-03           

Ada, 2021.04.15.                                                                                     

BIZOTTSÁGELNÖK  

 

KÉRDŐÍV