Az Ada községbeli piacokon portékájukat értékesítő termelők vissza nem térítendő eszközök útján történő támogatása a 2020. évre, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések alkalmazása következtében keletkezett vesztességek szanálása céljából eljárásának elindításáról szóló határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság Pályázat az Ada községbeli piacokon portékájukat értékesítő termelők vissza nem térítendő eszközök útján történő támogatása a 2020. évre, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések alkalmazása következtében keletkezett vesztességek szanálása céljából eljárásának elindításáról Eljárásának Lefolytatására ( a további szövegben: Bizottság), 2020.11.06-án kiírja a 

 

PÁLYÁZATOT 

AZ ADA KÖZSÉGBELI PIACOKON PORTÉKÁJUKAT ÉRTÉKESÍTŐ TERMELŐK VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁRA A 2020. ÉVRE, A COVID-19 JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSA KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT VESZTESSÉGEK SZANÁLÁSA CÉLJÁBÓL 

 

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE    

A pályázat az Ada községben székhellyel rendelkező mezőgazdasági és egyéb termelők vissza nem térítendő eszközök útján történő támogatása érdekében kerül kiírásra. 

 

II.             PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK 

A határozattal az Ada községbeli piacokon portékájukat értékesítő termelők vissza nem térítendő eszközök útján történő támogatása a 2020. évre, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések alkalmazása következtében keletkezett vesztességek szanálása céljából előlátott eszközök összege 3.000.000,00 dinár. A maximális összeg a mezőgazdasági termelők esetében 40.000,00 dinár, a vállalkozók-termelők esetében 50.000,00 dinár. 

 

III. PÁLYÁZÓK KÖRE 

 

A pályázatra a bejegyzett mezőgazdaságok/természetes személyek jelentkezhetnek, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, kivéve szántóföldi növénytermeléssel, amelyek: 

 • bejegyzett gazdasággal rendelkeznek Ada község területén; 
 • a gazdaság hordozójának lakóhelye Ada község területén van; 
 • aktív státuszuk van a 2020. évben; 
 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé; 
 • a 2020. évben asztalt béreltek az Ada községbeli piacokon. 

 

valamint a vállalkozók-termelők, akik 

 • székhelye és lakóhelye Ada község területén található; 
 • aktív státuszuk van az APR nyilvántartásában; 
 • a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé; 
 • a 2020. évben asztalt béreltek az Ada községbeli piacokon. 

 

 1. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2020.11.23. 

Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 10 napos határidőben hozzák meg. 

 

 1. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

 

Szükséges dokumentáció minden pályázó számára: 

 • Személyi igazolvány fénymásolata 
 • A 2020. évre szóló asztalbérlésről szóló szerződés fénymásolata  

 

Szükséges dokumentáció a vállalkozók-termelők számára: 

 • A bejegyzésről szóló végzés fénymásolata az APR-ből; 

 

Szükséges dokumentáció a gazdaságok számára: 

 • az aktív státuszról szóló bizonylat és a 2020. évi vetésterv eredeti példánya vagy fénymásolata 
 1. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

 

A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.  

 

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulástér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel: „Pályázat az Ada községbeli piacokon portékájukat értékesítő mezőgazdasági és egyéb termelők vissza nem térítendő eszközök útján történő támogatására” 

 

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá. 

 

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének. 

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel. 

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy további dokumentumokat kérjen, és ha szükséges, ellenőrizze az Ada község piacain értékesített terméket. 

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 206-os mellékén. Kontakt személy: Ugrnov Szilvia 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község 
BIZOTTSÁG                          

Szám: 020-6-122/2020-03    

Keltezés: 2020.11.06.                              

Csuzdi István  s.k. 

ELNÖK