A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek visszatérítésén keresztül
(szám: 020-6-66/2020-03, keltezés: 2020.06.08.) 6.szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a
Működési Költségek, Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2020.06.09-én kiírja a

PÁLYÁZATOT

AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja a működési költségek visszatérítése a község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, a gazdaság, illetve a helyi gazdaság
fejlesztés támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II.             PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK

A határozatban az eljárás elindításáról a pályázat gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására előirányzott eszközök összege 700.000,00 dinár.A pályázatonként odaítélhető
legalacsonyabb összeg 50.000,00 dinár, a projekt szerinti legmagasabb összeg pedig 500.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatra azok a gazdasági társaságok és  vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
– székhelye Ada község
– területén található;
– nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
– a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
– a 2019. és 2020. évben nem kaptak eszközöket az Ada község részéről kiírt pályázatokon,
– visszatérítendő költségei a pályázat kiírása előtt keletkeztek;

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI

A pályázatra jelentkezés határideje 2020.06.15.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 30 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció:
– bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
– bizonylat, hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
– a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;

– kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla/előszámla kifizetésének végrehajtása a pályázat kiírásának pillanatáig.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.
A pályázatot az előírt űrlapon az alábbi címere küldeni: Ada község, Felszabadulástér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel: „Pályázat az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági
társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek visszatérítésén keresztül“.
A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.
Amennyiben az időben beérkezett, hiánytalan pályázatok száma, a visszatérítésre igényelt eszközök összegével meghaladja a jelen pályázat II. pontja szerinti eszközök összegét, az
eszközök a pályázatok beérkezésének időrendjében lesznek odaítélve az erre a rendeltetésre előlátott eszközök felhasználásáig.
A pályázati eszközök felosztásáról szólóhatározat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A  pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén.Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-72/2020-03
Keltezés: 2020.06.09-én

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.