Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

BIZOTTSÁG A KOCKÁZATKEZELÉS INTÉZKEDÉSEI ÉS A PIACI TERÜLET BÉRBEADÁSA TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEI LEFOLYTATÁSÁRA

Szám: 020-5-6/2022-03

Kelt: 2022.01.18.

 

Ada Község Községi Tanácsának ügyrendje 6. szakaszának 18. pontja alapján, kiírja a

 

PÁLYÁZATOT

Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2022.évre

 

 1. A pályázat rendeltetése

Ada község 2022. évi költségvetésének eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig terjedő adai és/vagy a moholi piaci asztalok bérlésére igényelhetők, ugyanazon időszakra, mint a 2021. évben.

 

 1. A pályázat feltételei
 • A gazdaság hordozójának állandó lakhelye Ada község területén van
 • A pályázó Ada községbeli szakegyesület tagja („Molski povrtari –Moholi Konyhakertészek” egyesület tagja).
 • A pályázó a 2021. évben asztalt bérelt az adai és/vagy a moholi piacon.

 

 1. Szükséges dokumentáció
 • Személyigazolvány fénymásolat.
 • A gazdaság 2021. évi aktív státuszáról szóló igazolás fénymásolata.
 • Igazolás az szakegyesületi tagságról.
 • A piaci asztal 2021. évi bérléséről szóló szerződés fénymásolata
 • A Standard KKV igazolása, hogy a pályázónak nincs fennálló tartozása a piaci asztalok bérléséről szóló szerződés alapján.
 • A Standard KKV igazolása, hogy a pályázó a piaci asztalokat mezőgazdasági termékek eladására használja.

 

 1. Határidők
 • A pályázati dokumentáció január 18-tól 2022. január 28-ig adható át, a hiányos és a késve érkezett beadványok nem kerülnek elbírálásra.
 • A sikeresen pályázók névsorát, 2022. január 31-én kifüggesztik Ada község hirdetőtábláján.

 

 

A pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község honlapján jelenik meg.

A pályázati dokumentáció elküldhető postai úton a Községi Közigazgatási Hivatal, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1. címre, a  „Bizottság a pályázat lefolytatására – ADAI ÉS A MOHOLI PIACI ASZTALOK” megjelöléssel, vagy átadható személyesen Ada Község Szolgáltató-központjának 12-es ügyfélfogadó helyén.

A pályázat lefolytatásával a Bizottság Kockázatkezelés Intézkedései és a Piaci Terület Bérbeadása Társfinanszírozásának Intézkedései Lefolytatására van megbízva.

Kapcsolattartó személy: Ugrnov Szilvia, 852-106 mellék 206.

Csuzdi István s.k.

A BIZOTTSÁG ELNÖKE