Ada község önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet, az egyesületek közérdekű programjainak társfinanszírozására. A pályázat keretösszege 7,5 millió dinárt tesz ki.

A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs „Pályázatok” menüpont alatt, vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.

A nyomtatott és hitelesített pályázati űrlapot, a kötelező pályázati dokumentációt és szükséges kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ”Nyilvános pályázat – nem felbontandó”, postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:

Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.

Bővebb tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

A pályázat átadásának határideje: 2023.02.13.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

 

Pályázati űrlap