Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
POLGÁRMESTER
Szám: 020-5-30/2020-02
Keltezés: 2020.03.03.

A költségvetési eszközöknek az egyházaknak és a vallási közösségeknek való elosztásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 50/2016. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése alapján,
Ada község polgármestere 2020.03.04-én kiírja a

 

Nyilvános pályázatot
az eszközök odaítélésére a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozására

 

A nyilvános pályázat az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében kerül kiírásra a 2020. évre vonatkozóan, 500.000,00 dinár keretösszeggel.
Az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása az alábbiakra van előlátva:
– létesítmények felszerelése,
– folyó javítás és karbantartás,
– adaptálási projektek,
– átépítési projektek és
– helyreállítási projektek.

Az egyházak és vallási közösségek társfinanszírozása eszközeinek odaítélésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbiak jelentkezhetnek:
– Szerb pravoszláv egyház: „Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg“ Ada és „Crkva Svetog Save“ Mohol,
– Római katolikus egyház: Szentháromság templom Ada, Szent György templom Mohol, és Szent Gellért templom Törökfalu.

A kritériumok az eszközök odaítéléséhez a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében az alábbiak:
– hogy a vallási létesítmény műemlék védelem alatt áll-e,
– a létesítmény állapota, hogy a beruházási műveletek sürgősek-e, és hogy a romos állapot miatt veszélyeztetve van-e a hívők biztonsága,
– a projekt társfinanszírozása más forrásokból,
– a közérdek kielégítésének foka.

A pályázathoz a beterjesztőnek kötelezően mellékelnie kell az alábbiakat:
– bizonyíték a beterjesztőről – kivonat az illetékes szervnél vezetett nyilvántartásból,
– az alapadatok áttekintése a beterjesztőről (történelem, tevékenység leírás és hasonlók), a beterjesztő részéről összeállított,
– a projekt részletes leírása, amely társfinanszírozására pályáznak.

A nyilvános pályázatot a Bizottságnak címezve kell beadni, az 1-es űrlapon – jelentkezési lap az egyházak és a vallási közösségek projektumainak társfinanszírozása érdekében kiírt eszköz odaítélési pályázatra, amely a nyilvános pályázat mellékletében található és elérhető a község hivatalos internetes oldalán: www.ada.org.rs, a pályázatok és hirdetések könyvjelző alatt.

A pályázatokat nyomtatott formában kell beadni Ada község szolgáltató központjában, Felszabadulás tér 1, vagy postai úton.

A hiányos és a késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázati határidő 8 nap a nyilvános pályázat Ada község honlapján való közzétételének napjától számítva.

Bilicki Zoltán s.k.
POLGÁRMESTER

 

ŰRLAP