A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül (szám: 020-6-16/2021-03, keltezés: 2021.02.12.) 6.szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Működési Költségek, valamint a Nyersanyag és a Felszerelés Beszerzésének Költségei Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2021.02.12-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, VALAMINT A NYERSANYAG ÉS A FELSZERELÉS BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítése a község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, a gazdaság, illetve a helyi gazdaságfejlesztés támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II.              PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban a pályázat kiírásáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 3.500.000,00 dinár.
A pályázatonként odaítélhető legalacsonyabb összeg 50.000,00 dinár, a projekt szerinti legmagasabb összeg pedig 1.000.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, akik:
székhelye Ada község területén található;
nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
az eltelt három évben nem kaptak eszközöket az Ada község részéről kiírt pályázatokon,
költségei, amelyeket visszatérítenek, a 2020.01.01. és a pályázat kiírásának napja közötti időszakban keletkeztek.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2021.02.22.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció:
bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
bizonylat, hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdte meg a felszámolási eljárását;
bizonyíték, hogy a költségek, amelyeket visszatérítenek, a 2020.01.01. és a pályázat kiírásának napja közötti időszakban keletkeztek;
kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla/előszámla kifizetésének végrehajtása a pályázat kiírásának pillanatáig, azokra a rendeltetésekre, amelyekre az eszközöket a jelen táblázat nyomán visszatérítik.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.
A pályázatra jelentkezést az előírt űrlapon, amely a pályázat mellékletében található, az alábbi címre kell küldeni: Ada község, Felszabadulástér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel: „Pályázat az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül“.
A hiányos és a késve érkező jelentkezések nem lesznek figyelembe véve.
A pályázat szerint visszatérítésre előlátott eszközöket a teljes és kellő időben beterjesztett pályázatok beterjesztőinek lesznek odaítélve, a pályázatok beérkezésének időrendjébe, a rendeltetésre szánt eszközkeret kimerítéséig.
A pályázati eszközök felosztásáról szólóhatározat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 213-as mellékén. Kontakt személy: Nacsa István.

Melléklet: pályázati űrlap

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-17/2021-03                                                                                                                                                                                    Zaj Szabó Titanilla s.k.
Keltezés: 2021.02.12-én                                                                                                                                                                                       ELNÖK

ŰRLAP