A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján,

A Pályázati bizottság 2019.05.20-án kiírja a


P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2018/2019 iskolaévben ítélik oda.

II.

1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda

Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • a középiskola rendes tanulója,

 • lakóhelye Ada község területén van,

 • nem ismétli az évet.

2. A segélyt hallgatóknak ítélik oda 

Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója,

 • lakóhelye Ada község területén van,

 • nem ismétli az évet,

 • tanulmányai az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak.

A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:

 1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi)

 2. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeire, valamint az oktatás költségeire,

 3. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv bizonylata, útlevél, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai),

 4. – középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó tanévben járnak először írták be,

– hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása illetve más megfelelő dokumentum, melyből megállapítható, hogy rendes hallgató, valamint hogy a folyó tanévben beírt évet először hallgatja,

 1. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat,

 2. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó jövedelméről.

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat bizonylatát vagy a betegkönyv fénymásolatát (kivonatát)),

 1. еlvált szülők esetében: ítélet mellyel a bíróság megállapította a gyermektartás öszegét

III.

A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda:

– a család egy főre eső jövedelme,

– az oktatással kapcsolatos költségek,

– a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények.

IV.

A pályázatok átadásának határideje 2019.06.07.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:

Ada Község Közigazgatási Hivatala

Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály

Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg

– 29-es számú iroda –

24430 Ada

Felszabadulás tér 1.

A borítékon feltüntetendő: Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata“.

Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék

V.

A Bizottság a segély odaítélésére előlátott mércék alapján megállapítja a pályázók rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.

VI.

A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság

Szám: 020-6-80/2019-03 

Ada, 2019.05.20.

 

Ognjan Tomić s.k.

BIZOTTSÁGELNÖK