Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-2/2021-03
Kelt: 2021.01.14.

Ada Község Községi Tanácsának ügyrendje 6. szakaszának 18. pontja alapján, kiírja a

PÁLYÁZATOT
Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2021.évre

 • A pályázat rendeltetése
  Ada község 2020. évi költségvetésének eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig terjedő adai és/vagy a moholi piaci asztalok bérlésére igényelhetők, ugyanazon időszakra, mint a 2020. évben.
 • A pályázat feltételei
 • A gazdaság hordozójának állandó lakhelye Ada község területén van
 • A pályázó Ada községbeli szakegyesület tagja („Molski povrtari –Moholi Konyhakertészek” egyesület tagja).
 • A pályázó a 2020. évben asztalt bérelt az adai és/vagy a moholi piacon.
 • Szükséges dokumentáció
 • Személyigazolvány fénymásolat.
 • A gazdaság 2020. évi aktív státuszáról szóló igazolás fénymásolata.
 • Igazolás az szakegyesületi tagságról.
 • A piaci asztal 2020. évi bérléséről szóló szerződés fénymásolata
 • A Standard KKV igazolása, hogy a pályázónak nincs fennálló tartozása a piaci asztalok bérléséről szóló szerződés alapján.
 • Határidők
 • A pályázati dokumentáció 2021. január 25-éig adható át, a hiányos és a késve érkezett beadványok nem kerülnek elbírálásra.
 • A sikeresen pályázók névsorát, 2021. január 27-én kifüggesztik Ada község hirdetőtábláján.

A pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község honlapján jelenik meg.
A pályázati dokumentáció elküldhető postai úton a Községi Közigazgatási Hivatal, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1. címre, a „Bizottság a pályázat lefolytatására – ADAI ÉS A MOHOLI PIACI ASZTALOK” megjelöléssel, vagy átadható személyesen Ada Község Szolgáltató-központjának 12-es ügyfélfogadó helyén.
A pályázat lefolytatásával a Bizottságot a mezőgazdasági politika és a vidékfejlesztési politika intézkedései végrehajtására bízzuk meg.
Kapcsolattartó személy: Ugrnov Szilvia, tel: 062779135, 852-106 mellék 206.

Bilicki Zoltán s.k.
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE