Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja,  és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, és a költségek visszatérítéséről az Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására  a 2022. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben (ház, lakás, apartman, szoba) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást, valamint azon személyeknek akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására  3. szakasza alapján,   a Bizottság a pályázat vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást, valamint azon személyeknek akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására lefolytatására kiírja a

 

PÁLYÁZATOT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL, ÉS A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRŐL AZ ADA KÖZSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN JELENTŐS PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA  A 2022. ÉVBEN, AZON TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, AKIK A HÁZIIPARI LÉTESÍTMÉNYEKBEN ÉS FALUSI TURIZMUSSAL FOGLALKOZÓ HÁZTARTÁSBAN NYÚJTANAK VENDÉGLÁTÓ-IPARI SZÁLLÁSSZOLGÁLTATÁST, VALAMINT AZON SZEMÉLYEKNEK AKIK MÉG NEM TERJESZTETTEK BE KÉRELMET A SZÁLLÁSHELYÜK BESOROLÁSÁRA

 

 1. CÉL

A pályázat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, és a költségek visszatérítéséről természetes személyeknek, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátóipari szállásszolgáltatást, valamint azon személyeknek akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2022. évben   (a további szövegben: Pályázat) célja Ada község turisztikai kínálatának előmozdítása.

 

 1. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

Az eszközök rendeltetése a természetes személyek tulajdonában lévő háziipari (szoba, apartman, lakás, ház) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban lévő vendéglátó-ipari szálláslétesítmények kapacitásának bővítése és/vagy minőségük színvonalának növelés a következő támogatások révén:

1.) vendéglátó-ipari létesítmények átalakítása, szanálása és beruházási karbantartása a tervezésről és építésről szóló törvénynek megfelelően;

2.) vendéglátó-ipari létesítmények felszerelése.

Az eszközök odaítélhetők költségek visszatérítésére és minden beruházásra, amelyek a szerződés aláírása napjától számított 180 napos határidőben megvalósulnak;

A Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be csak egy eszköz rendeltetésre. Egy eszköz rendeltetés alatt értendő kizárólag az eszközök rendeltetése egy pontjából való rendeltetés és csak egy létesítményre.

 

 1. A PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázaton részt vehetnek azon természetes személye, akik Ada község területén szállásszolgáltatást nyújtanak kategorizált háziipari vendéglátó-ipari létesítményben (ház, lakás, apartman, szoba) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban (a további szövegben: Pályázó), amely létesítményre 2022.12.31-éig hatályos jogerős határozatot adtak ki a kategorizálásról, valamint azon személyek akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására.

A Pályázaton való részvétel feltételeit a szabályzat  a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, és a költségek visszatérítéséről az Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására  a 2022. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást, valamint azon személyeknek, akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására írja elő.

 

 1. A TELJES KERETÖSSZEG ÉS AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE RENDELTETÉSEK SZERINT

Ada község összesen 6.000.000,00 dinár összeget ítél oda.

Az eszközök összege, a rendeltetés szerint, az elfogadható költségek 80%-áig kerül meghatározásra, PDV-vel együtt, kedvezményezettenként legfeljebb 1.000.000,00 dinár összegben.

Az eszközök kifizetését előleg elven végzik, a beruházás értékének 60%-ában, amelyet a szerződés aláírása után utalnak, míg a fennmaradó 40%-ot a beruházás megvalósítása, és az átvétele, illetve a Bizottság jóváhagyása után utalják, a költségvetésbe történő beáramlás ütemével összhangban, a kedvezményezettek számlájára, az elfogadható költségek igazolását követően, amelyeket a beruházás végrehajtása során realizáltak, amelyek a Szabályzattal vannak előírva. A visszatérítés alapján történő pénzeszközök kifizetése a lehetőségeknek megfelelően történik, és a szerződésben rögzítésre kerül.

A pályázó, akinek az eszközöket jóváhagyták nem végezheti el a projekt költségvetésének felülvizsgálatát.

 

 1. SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ, KRITÉRIUMOK AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉHEZ ÉS A HATÁROZAT MEGHOZATALÁHOZ

A kötelezően mellékelendő dokumentáció:

 • Kitöltött és aláírt pályázati űrlap;
 • Személyi igazolvány fénymásolata
 • Bizonylat az illetékes helyi adó-adminisztrációtól, hogy a Pályázó törlesztette az esedékes kötelezettségét a helyi közjövedelem alapján, a Pályázat megjelentetése napjától 6 hónapnál nem régebbi (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
 • Az ingatlantulajdonos hitelesített nyilatkozata, amely lehetővé teszi a társtulajdonos vagy tulajdonos, illetve a társtulajdonos családtagja számára a pályázat tárgyát képező munkálatok elvégzését (eredeti vagy hitelesített fénymásolat), ha az ingatlan nem a Pályázó tulajdonában van, a mellékelt bizonyítékkal az ingatlan feletti tulajdonjogáról.
 • A megfelelő szerv határozata a létesítmény kategorizálásáról (eredeti vagy hitelesített fénymásolat), ha már rendelkezik vele;
 • Teljes morális, anyagi és büntetőjogi felelősségvállalás alatt adott hitelesített nyilatkozat, a jelentkezési űrlap mellékletében:
 • a pályázattal megállapított feltételek elfogadásáról;
 • hogy a pályázatban közölt adatok valósak és hitelesek;
 • hogy nincs teljesítetlen kötelezettsége Ada község felé;
 • hogy más alapon nem használt pályázati eszközöket ugyanazon rendeltetésre;
 • Bizonyíték, hogy a költségek, amelyeket visszatérítenek 2020. márciusától a jelen pályázat kiírásának napjáig keletkeztek;
 • A felelős tervező vagy kivitelező által kidolgozott előszámítás a munkálatokra és a felszerelésre, amely a pályázó nevére szól, amely nem régebbi 30 napnál.

 

A Pályázó jogában áll kérni az Adai Községi Közigazgatási Hivataltól a jelen szakasz 3) és 5) pontja szerinti dokumentumok hivatali kötelességből való beszerzését, az általános közigazgatási eljárásról szóló törvénynek megfelelően, amely esetben erről megfelelő nyilatkozatot szükséges adnia.

A pályázatra benyújtott dokumentáció nem kerül visszaadásra.

Az eszközök odaítélésének, a határozat meghozatalának kritériumai és a Pályázatra jelentős egyéb kérdések a Szabályzat vannak előírva.

 

 1. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot a szükséges dokumentációval postai úton az alábbi címre kell küldeni: Ada község, Felszabadulás tér 1., a borítékon való alábbi megjelöléssel „ PÁLYÁZAT A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL, ÉS KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRŐL TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK, AKIK A HÁZIIPARI LÉTESÍTMÉNYEKBEN ÉS FALUSI TURIZMUSSAL FOGLALKOZÓ HÁZTARTÁSBAN NYÚJTANAK VENDÉGLÁTÓIPARI SZÁLLÁSSZOLGÁLTATÁST, VALAMINT AZON SZEMÉLYEKNEK AKIK MÉG NEM TERJESZTETTEK BE KÉRELMET A SZÁLLÁSHELYÜK BESOROLÁSÁRA ADA KÖZSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN JELENTŐS PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A 2022. ÉVBEN”, vagy átadható személyesen az Adai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában, minden munkanapon 8-13 óráig.

A pályázási határidő 2022.04.15.

 

 1. INFORMÁCIÓ A DOKUMENTÁCIÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELÉRŐL

A pályázat szövege, a jelentkezési űrlap és a szabályzat letölthető a www.ada.gov.rs internetes címről.

 

 1. KONTAKT A TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT

További tájékoztatás a 024/852-106 telefonszám 134-es mellékén kapható, minden munkanapon 8,00-14,00 óra között.

 

Szerb Köztársaság

Ada község

KÖZSÉGI TANÁCS

Bizottság a Pályázat Vissza Nem Térítendő Eszközök Odaítéléséről, és Költségek Visszatérítéséről az Ada Község Turisztikai Potenciáljának Fejlesztésében Jelentős Projektek Társfinanszírozására, azon Természetes Személyek Részére, akik a Háziipari Létesítményekben és Falusi Turizmussal Foglalkozó Háztartásban Nyújtanak Vendéglátó-ipari Szállásszolgáltatást Lefolytatására

Szám: 020-5-46/2022-03

Keltezés napja: 2022.04.05.

ŰRLAP