Támogatás öntöző rendszerek beszerzésére

Ma délelőtt sor került a szerződések aláírására azon községbeli bejegyzett földművesekkel, akik sikeresen pályáztak az önkormányzat által kiírt pályázaton, amely öntözőrendszerek és az ahhoz szükséges berendezések megvásárlása céljából került kiírásra. Az idén először került sor ilyen jellegű támogatás odaítélésére, amellyel Ada község önkormányzata a földműveseket volt hivatott támogatni. Az elbírálást követően a kinevett bizottság 12 földműves részére hagyta jóvá a vissza nem térítendő pénzeszközöket. A pályázat célja a felszereléssel és az öntözőrendszerrel ellátott megművelhető földterület növelése Ada község területén.