OGLAS
ZA OTUĐENjE POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE ADA
PUTEM JAVNOG NADMETANjA