Pályázatok

 • Hirdetés

  Mezőgazdasági földek bérbeadása Jelentkezési űrlap

 • Pályázat turizmussal foglalkozók részére

  Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja, és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2020. szám) 3. szakasza alapján, A Bizottság a Pályázat Vissza Nem Térítendő Eszközök Odaítéléséről, Ada Község Turisztikai Potenciáljának Fejlesztésében Jelentős Projektek […]

 • Pályázat egyesületek közérdekű programjainak társfinanszírozására

  Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 37/2019 szám) alapján, az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2020.02.19-én NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ír ki az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL. 2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA […]

 • Pályázat épületanyag kiosztására

  A pályázat az épületanyag kiosztására a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén kiírása eljárásának elindításáról szóló 020-6-12/2020-03 számú, 2020.02.05-ei keltezésű határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Épületanyag Kiosztására a Vallási Közösségek, a Civilszervezetek és a Természetes Személyek Szükségleteire Ada Község Területén Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság), 2020.02.06-án kiírja a PÁLYÁZATOT ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, A CIVILSZERVEZETEK ÉS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEIRE ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE A pályázatot […]

 • Pályázati kiírás

  Ada község önkormányzata pályázatot írt ki a község területén bejegyzett gazdaságok részére, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, az adai és moholi piaci asztalok bérlésének támogatására. Az eszközök 2m-ig terjedő piaci asztalok bérlésére igényelhetők a 2020-as évre. Értesítjük az érdekelteket, hogy a pályázat teljes szövege és feltételei megtalálhatóak Ada község honlapján (www.ada.org.rs) a Pályázatok menüpont alatt. A pályázatot az alábbi címre lehet eljuttatni: Községi Közigazgatási Hivatal, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel „Bizottság a pályázat lefolytatására – ADAI ÉS MOHOLI […] 

HASZNOS LINKEK

Választások 2020
Virtuális anyakönyvvezető
Választói névjegyzék
Tájékoztató a községi közigazgatás tevékenységéről
Közbeszerzések
Planski akti Opštine Ada

INFORMÁCIÓK

Elektromos energia
Víz és szemét
Egészségház
Közérdekű információk

TESTVÉRVÁROSAINK

Bogyiszló
Budapest 11 Kerület
Gyergyóalfalu
Šabac
Makó
Nemesnádudvar
Budakalász