Pályázatok

 • Pályázat piaci asztalok bérlésére

  Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: 020-6-2/2021-03 Kelt: 2021.01.14. Ada Község Községi Tanácsának ügyrendje 6. szakaszának 18. pontja alapján, kiírja a PÁLYÁZATOT Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2021.évre A pályázat rendeltetése Ada község 2020. évi költségvetésének eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig terjedő adai és/vagy a moholi piaci asztalok bérlésére igényelhetők, ugyanazon időszakra, […]

 • PÁLYÁZAT – AZ ADA KÖZSÉGBELI PIACOKON PORTÉKÁJUKAT ÉRTÉKESÍTŐ TERMELŐKNEK

  Az Ada községbeli piacokon portékájukat értékesítő termelők vissza nem térítendő eszközök útján történő támogatása a 2020. évre, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések alkalmazása következtében keletkezett vesztességek szanálása céljából eljárásának elindításáról szóló határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság Pályázat az Ada községbeli piacokon portékájukat értékesítő termelők vissza nem térítendő eszközök útján történő támogatása a 2020. évre, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések alkalmazása következtében keletkezett vesztességek szanálása céljából eljárásának elindításáról Eljárásának Lefolytatására ( a további szövegben: Bizottság), 2020.11.06-án kiírja a    PÁLYÁZATOT  AZ […]

 • JAVNI KONKURS za sufinansiranje programa od opšteg interesa udruženjima građana iz budžeta opštine Ada

  На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину , број 37/2019, 11/2020, 16/2020 и 32/2020), Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.09.2020. године расписује JАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА […]

 • NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT VÉGREHAJTÓI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE

  Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal, az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017,95/2018, 113/2017 – m.törv., 95/2018- m.törv. és 86/2019-m.törv. számok) 4. és 94. szakasza, valamint az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben levő munkahelyek betöltéséről, a belső és a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016. szám) 12. és 13. szakasza alapján, kihirdeti a NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT VÉGREHAJTÓI MUNKAHELY BETÖLTÉSÉRE AZ ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBAN I. A szerv, amelyben […]

 • NYILVÁOS PÁLYÁZAT – EGYESÜLETEKNEK

  Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 37/2019, 11/2020 és 16/2020 szám) alapján, az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2020.07.01-én NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ír ki az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL. 2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ […] 

13. VMSO

HASZNOS LINKEK

Választások 2020
Virtuális anyakönyvvezető
Választói névjegyzék
Tájékoztató a községi közigazgatás tevékenységéről
Közbeszerzések
Planski akti Opštine Ada

INFORMÁCIÓK

Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve
Mezőgazdasággal foglalkozóknak FONTOS
Elektromos energia
Víz és szemét
Egészségház
Közérdekű információk

TESTVÉRVÁROSAINK

Bogyiszló
Budapest 11 Kerület
Gyergyóalfalu
Šabac
Makó
Nemesnádudvar
Budakalász