PDR koridora putnog pravca Most na reci Tisa


Prostorni plan opštine Ada

Измена и допуна Просторног плана општине Ада


Strateška procena uticaja Plana na životnu sredinu

Tekstualni deo

Grafički deo


PGR naselja Ada i Mol

Izmena i dopuna PGR Ada i Mol 27.05.2022

Izmena i dopuna PGR za naselje Ada i Mol Izmene i dopune 28.12.2021

IZMENE I DOPUNE PGR ZA NASELJA ADA-MOL-2020

Izveštaj o strateškoj proceni PGR Ada i Mol 2015

PGR naselja Ada i Mol 2016