2020.01.31-én a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság és Ada község társfinanszírozási szerződést írt alá az adai Tisza-híd befejező munkálataira, amelyek szükségesek a végleges használati engedély megszerzéséhez. A beruházást a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság 141.058.834,37 dinárral támogatja.
A fent említett szerződés értelmében Ada község közbeszerzési eljárást folytatott le.
A közbeszerzési eljárás lezártát követően, és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása után, Ada község aláírta a szerződést a kivitelező céggel. A kivitelezési szerződés a következő munkálatokat foglalja magába:
1. Munkálatok a híd útburkolatai vízelvezetésére szolgáló rendszere hiányosságainak elhárítására,
2. Munkálatok az úttest és a járda besüllyedéseinek elhárításán, a Tisza folyó jobb partján,
3. Munkálatok a föld töltésben elhelyezett csőáteresztés felett levő üregek elhárításán, a Tisza folyó jobb partján,
4. Munkálatok a megerősített föld töltésnek a védelmi töltés partmegerősítőjébe való becsatlakoztatása sérüléseinek elhárításán, a Tisza folyó bal partján,
5. Munkálatok a megerősített földből készült töltés enyhe besüllyedéseinek elhárításán a híd tágulási illesztései megközelítésének zónájában,
6. Munkálatok a híd gyalogos és felhajtó korlátján levő korrózió elhárításán,
7. Munkálatok a lefolyókban és tágulási illesztésekben felgyülemlett szennyeződés és üledék eltávolításán,
8. Munkálatok a plató kiépítésén a híd megközelítési szerkezete alatti zónában,
9. Munkálatok az adai Tisza-híd elektroenergetikai, villámhárító és térfigyelőrendszer vezetékei helyreállítási és befejező munkálatai hiányosságainak elhárításán,
10. Munkálatok a függőleges és a vízszintes közlekedési jelzések telepítésén és befejezésén.
A szerződés értelmében a munkálatok elvégzésnek határideje 120 naptári nap, a munkálatok megkezdésétől számítva.