Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,104/2009 és 99/2011 számok) 14, 15, i 16. szakaszai, valamint az egységes választói névjegyzékről szóló törvény alkalmazására vonatkozó utasítás (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2012 és 16/2022 számok) 10. pontja alapján, az előttünk álló, 2022. április 3-án tartandó köztársasági elnöki választásokra való tekintettel,

Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal, kiadja a következő

É R T E S Í T É S T

Tájékoztatjuk Ada község polgárait a következőkről:

  • Hogy KÖZSZEMLÉRE TÉTETIK az egységes választói névjegyzék Ada község területére vonatkozó része, mégpedig február 15-étől annak lezárásáig, azaz 2022. március 30-án 24,00 óráig.
  • Az egységes választói névjegyzék Ada község területére vonatkozó részébe való betekintésre, minden munkanapon 7,00 órától 14,00 óráig Ada község székhelyén, Felszabadulás tér 1., a frissítésére illetékes személynél (földszinti 29-es számú iroda – Szolgáltatóközpont) számítógépes felszerelés segítségével van lehetőség, amely a polgároknak a személyi számuk (JMBG) bevitelével lehetővé teszi, annak leellenőrzését, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, és hogy a bejegyzett adatok pontosak-e.
  • A nemzeti kissebbségekhez tartozó polgároknak, az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 7. szak. 2. bek. összhangban, joguk van kérelmezni vezetéknevük és nevük beírását a választói névjegyzékbe a nemzeti kissebbség helyesírása szerint is.

A kérelem mellé csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot, vagy az érvényes személyigazolványt.

  • A külföldön ideiglenes lakhellyel rendelkező választópolgárok, a Szerb Köztársaság diplomáciai-konzuláris képviseletein keresztül, kérelemmel fordulhatnak a szerbiai állandó lakhelyük szerinti Községi Közigazgatási Hivatalhoz a választói névjegyzékbe beírt, rájuk vonatkozó adatok ismertetése céljából. A tájékoztatást telefonon, telefaxon vagy e-mailben adjuk meg.
  • A polgárok legkésőbb 5 (öt) nappal a választói névjegyzék lezárásának napja előttig, ill. 2022. év 03. hónap 12. napja 24,00 óráig kérhetik Ada község Községi Közigazgatási Hivatalától, hogy a választói névjegyzékbe írják be, az elkövetkező választásokon a belföldön lévő ideiglenes lakhelyük szerint szeretnének szavazni. (választott szavazóhely)
  • Azok a polgárok, akiknek külföldön van ideiglenes lakhelyük, legkésőbb 5 (öt) nappal a választói névjegyzék lezárásának napja előttig, ill. 2022. év 03. hónap 12. napja 24,00 óráig a diplomáciai- konzuláris képviseleten keresztül azt kérhetik, hogy a választói névjegyzékbe írják be, hogy az elkövetkező választásokon külföldön szavaznak.

A jelen pont előző bekezdésében szereplő kérvényt belföldön, az állandó lakhelye szerinti Községi Közigazgatási Hivatalnál is beadhatja.

A jelen pontban szereplő kérvényről a választó belföldi állandó lakhelye szerinti Községi Közigazgatási Hivatal dönt.

  • A választói névjegyzékben szereplő adatok megváltoztatásáról szóló határozatot, a névjegyzék lezárásáig a Községi Közigazgatási Hivatal, a választói névjegyzék lezárása után, azaz 2022. év március hó 18. napjától 2022. év március hó 30. napja 24,00 óráig, illetve 72 órával a választások napja előttig a Szerb Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériuma hozza meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI
KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Szám: 013-5/2022-09
Adán, 2022. március 02-án

FŐOSZTÁLYVEZETŐ
Vastag Róbert s.k.