Ada község önkormányzata pénzeszközöket biztosított a helyi Rendőrállomáson dolgozó rendőrök még hatékonyabb munkájához szükséges felszerelés beszerzésére. Az eszközöket Ada Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa 2022. évi költségvetéséből különítették el, a Közlekedésbiztonsági Ügynökség által jóváhagyott program szerint. Ada község polgármestere ma délelőtt átadta a beszerzett felszerelést a Nagykikindai Rendőrségi Igazgatóság vezetőjének Rajkov Pavlenak és az Adai Rendőrállomás vezetőjének Milić Petarnak. A felszerelés tartalmaz egy készüléket a pszichoaktív anyagok meghatározására, három számítógépet a hozzájuk tartozó felszereléssel, két alkoholszondát, továbbá akkumulátorokat, töltőket és egy kamerát a helyszíneléshez.